Lesy České republiky, státní podnik

Na území České republiky je téměř třetina lesů. Většina těchto lesů patří do rukou českého států, který se o tyto lesy stará a obhospodařuje je. Tuhle činnost má na starosti státní podnik, který se jmenuje Lesy České republiky. Pojďme si tento podnik trochu více představit.

Lesy České republiky, státní podnik existují od roku 1992, kdy byly založeny Ministerstvem zemědělství České republiky. Nejdůležitější činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku, který vlastní stát. Jedná se 86 procent rozlohy všech státních lesů. K této činnosti ještě přidejme péči o více než 39 tisíc kilometrů určených vodních toků a bystřin.

Podnik Lesy České republiky sídlí v krajském městě v Hradci Králové a jeho organizační struktura má celkem tři stupně. První stupeň tvoří ředitelství, druhý pak 13 oblastních pracovišť a třetí stupeň organizační struktury se skládá ze 77 lesních správ.

Jaká je hlavní strategie celého podniku? Základním kamenem celé tuzemské lesnické strategie podniku je trvale udržitelné hospodaření v českých lesích. Cílem podniku je pak vytváření kvalitních, stabilních a věkově skupinovitě smíšených lesů.

Lesy České republiky však také zajišťují mnohé služby pro vlastníky soukromých lesů. Značné finanční prostředky, které Lesy České republiky dostávají od státu, investují rovněž do obnovy imisemi značně poškozených a zničených lesů v pohraničních oblastech, do údržby lesních cest a stezek, které dnes neslouží jenom pro obhospodařování lesa, ale i pro masovou pěší turistiku a stále populárnější cykloturistiku.

Lesy na území naší republiky jsou společným majetkem nás všech, proto bychom měli vědět a znát, kdo se o tento majetek stará. Lesy mají pro náš stát důležitou cenu, neboť jsou domovem mnoha vzácných zvířat a ptáků, ale rovněž místem klidu a odpočinku.

Publikováno: 08. 09. 2011

Kategorie: České lesy