Druhy lesů

Lesy patří neodmyslitelně k životě na této modré planetě. Lesy také najdete v různých podobách skoro po celém světě, neboť představují pro život na zemi důležité a unikátní ekosystémy. Z posledních čísel vyplývá, že pokrývají asi dvacet procent povrchu souše, což je přibližně asi 3 866 milionů hektarů. V České republice pokrývají lesy třetinu území, což je v rámci Evropské unie vysoké číslo. Více lesů v celé Evropě má pouze Finsko, Švédsko a Rakousko.

Česká republika byla na lesy bohatá již v dávné minulosti. Dříve na území našeho státu pokrývaly listnaté a smíšené lesy. Tyto druhy lesů byly rozšířeny od britských ostrovů až po jižní část Uralu. Těmto typům lesů většinou vyhovuje dostatečné množství srážek po celý rok a mírné teploty.

V současné době na území naší republiky tvoří z velké části většinu našich lesních porostů kulturní lesy. Jedná se o 59 procent. Nejčastěji se jedná o smrky, duby a buky. Stromy byly však často vysázeny v nepřirozených podmínkách, a tak mnohde obtížněji rostou a rychleji podléhají nemocem a škůdcům. Vedle kulturních lesů najdeme v naší zemi i lesy teplomilné, lužní, borové lesy, bučiny a jedlobučiny, horské smrčiny a nejvyšší partie hor. Kde takové lesy najdeme?

Tak nejznámější lužní les najdeme například v Litovelském Pomoraví. Na borové lesy zase pro změnu narazíte, když se budete toulat na levém břehu řeky Labe mezi Poděbrady, Nymburkem, Sadskou a Lysou nad Labem. Horské smrčiny pak rostou ve vysokých partiích Šumavy.

Česká republika je tedy na lesy velmi bohatá, takže bychom měli tento zelený poklad pečlivě a důkladně chránit, aby tady zůstal i dalším generacím. Lesy totiž produkují kyslík a vážou oxid uhličitý. Dále pak chrání půdu před větrnou a vodní erozí a v neposlední řadě velkou měrou snižují znečištění vody a půdy.

Publikováno: 03. 11. 2011

Kategorie: České lesy