Chování ovcí na pastvinách v podhůří

Chov ovcí se stále více rozmáhá. Mnoho lidí je začíná pěstovat, a zároveň se tímto chovem živit. Investice není veliká, nejdříve se musí založit chov, zpočátku může být méně jedinců, později můžeme jejich počet zvyšovat. Zároveň tak ten, kdo s tímto druhem chovu nemá zkušenost, postupně zkušenost získává a učí se tak za pochodu. Chov ovcí je výhodný ale nejen pro produkci masa, mléka a případné výrobě různých výrobků z mléka, jako jsou sýry, jogurty a další. Chov ovcí je také kvůli vlně. Chov ovcí je velice vhodný i pro udržování krajiny, a to obzvláště n méně přístupných oblastech, jako jsou horské nebo podhorské oblasti. Pomocí ovcí, které jsou na lukách a v lese, se zlepšuje kvalita půdy, zvyšuje se její úrodnost, mnohdy se daří eliminovat výskyt plevelů a parazitů. Náklady na krmení ovcí jsou ale také menší, k využití se hodí i takové porosty, které nejsou vhodné pro skot. Ovce jim snadněji pomohou zefektivnit práci, čas a peníze. Podle toho, z jakého důvodu si ovce pořizujeme, se musí vybrat ta správná plemena a vhodní jedinci. Ovce jsou přežvýkavci, a díky nenáročnosti je využívají po celém světě v těžších oblastech. Ovce se pasou od jara do podzimu. Okusují právě ale také listy a kůru mladých stromů i keřů. V zimě jedí seno, a přes celý rok je jim potřeba dodávat sůl s minerály. Je jim také potřeba obstarat pití, vodu. Ovce se samozřejmě musí stříhat, a to nejméně jednou ročně, většinou na jaře, i kvůli letnímu horkému počasí. Stříhají se i jehňata, asi 2 měsíce před porážkou, protože díky tomu můžete získat kůži s tou nejlepší délkou vlny pro vyčinění. Samozřejmostí je, aby byla vlna před stříháním suchá.

Publikováno: 29. 12. 2011

Kategorie: České hory