Struktura dřeva

Struktura dřeva je nádherná a s otazníkem pro laiky i vědce. Strukturální část dřeva obsahuje letokruhy, dřeňové paprsky, jádro, běl, cévy, vyzrálé dřevo a další. Pokud se kmen stromu rozřízne, je možné vidět různé barevné zóny dřeva, které jsou běl, jádro a vyzrálé dřevo. Nejzajímavější je letokruh, který je zajímavý i tajemný. Během zhruba jednoho roku přibývají letokruhy, které jsou rozdílné i barvami, podle letního a jarního dřeva. U subtropických a tropických dřevin je to ale jiné. Letokruhy se mohou vytvořit i dva za rok, nebo se nemusí vytvořit vůbec. Šířka i stavba letokruhu je odlišná podle různých dřevin, i podle jejich věku a podmínkám, kde strom roste. Některé letokruhy jsou širší a jiné úzké. Ve struktuře stromu jsou i dřeňové paprsky, které jsou tvořeny mohutnými seskupeními buněk, které jsou kolmé k ose kmene. Tyto paprsky ovlivňují specifické vlastnosti dřeva. U všech dřevin se také vyskytují suky, což jsou základem živých, ale i odumřelých větví, a mají také své letokruhy. Jsou tmavší barvy a narušují stavbu dřeva. Barvy dřeva se liší podle druhu stromu. Barvy se mění podle působení světla, vlhkosti i vzduchu. Po rozřezání stromu se objevuje textura dřeva, která je tvořena rozmanitým zastoupením elementů, které jsou dané každou dřevinou. Tuto kresbu ovlivňují cévy a dřeňové paprsky. Také je patrný rozdíl mezi jarním a letním dřevem, jádrem a bělí a další. Zvlněným nebo spleteným průběhem vláken dřeva se projevuje tzv. svalovitost. Projevuje se také na vyhlazeném povrchu, a to střídáním matných a lesklých pruhů. Krása struktury dřeva je úžasná a nepolapitelná.

Publikováno: 14. 01. 2012

Kategorie: O dřevě