Jak škodí motokros lesům

Spousta lidí miluje procházky v lese. Bere tam sebou svoje děti, vnoučata, kamarády i známé. Procházka v lese působí velice blahodárně na nervy, ale i pro dobré dýchání. Krásný, čistý vzduch, s vůní jehličí, hub, lesního ovoce a mechu. Vzduch, který je neopakovatelný a nenahraditelný. Do lesů se vypravují lidé i za houbami, případně kvůli sběru lesního ovoce, které má nenapodobitelnou chuť. Někteří lidé zase milují zvířata, a tak se za nimi do lesa vypravují. Vidět na vlastní oči srnky s mláďaty, nebo i jelena, zajíce, veverky, ale i různé druhy ptáků, je opravdový zážitek. To je něco jiného než v televizi nebo na DVD. Představte si, že jdete s dětmi nebo vnoučaty po lese, dýcháte ten úžasný vzduch, posloucháte ticho, které přerušuje pouze zpěv ptáků, a v tom se ozve neskutečný řev motoru z motorky, která jede po lese, vyhýbá se jenom stromům, a jinak ničí vše, na co najede. Po projetí takové motorky, zůstává v lese spoušť. Tatam je klidná procházka spojená s odpočinkem a pohodou. Je pravdou, že to není pouze ojedinělá výjimka. Tohoto nelegálního motorismu neustále přibývá. Bohužel tento zásah do přírody narušuje a ničí biotop rostlin, ale i živočichů. Díky provozování motokrosu v lese, je navíc podporována eroze. Jak již bylo řečeno, jedná se o nelegální činnost, která nerespektuje vlastnická práva. Tito lidé tento soukromý majetek poškozují a dokonce nerozlišují, zda se jedná třeba i o chráněné území. Nesmíme zapomenout také na výfukové plyny, které motorka vydává. Motokros v lese je nepříjemná zábava, která by měla být i více pokutována, aby odradila zástupy, většinou mladíků, na motorkách, ničit přírodu.

Publikováno: 09. 01. 2012

Kategorie: O dřevě