Ekologické chování v Českých lesích

Je pravdou, že lidé si časem přestali přírody vážit. Začali ve velkém kácet lesy, a měnit půdu na ornou. Vztah k půdě se začal rapidně měnit. Lidé přestali přírodě naslouchat a přestali jí rozumět. Časem tak byla narušena rovnováha mezi tím, co člověk přírodě bere a co jí dává. A na tom je založeno zemědělství a práce v něm. Všichni ti soukromí chovatelé, zemědělci, farmáři a rolníci, tuto spolupráci s přírodou musí dodržovat každý den. Žít i pracovat podle přírody, ze které nejen berou, ale o kterou se také starají. Mnoho lidí si přestalo uvědomovat, že i my jsme součástí přírody, a tím, že se ji nesnažíme chránit, se nám vše vrátí. A to se vlastně již začalo dít. Lidé si na poslední chvíli začali uvědomovat, že takové soužití s přírodou není dobré, a začali se zabývat ekologií. Myslím, že bylo za minutu dvanáct. Naštěstí si lidé začali uvědomovat ve větší míře, že je potřeba začít přírodě pomáhat a myslet na ní. Netýká se to pouze vodních ploch, polí a lesů, ale i hor. Vždyť právě na horách je vidět obrovský zásah lidské činnosti. Spousta zbytečně vykácených stromů, ale i polomů od vichřic a nepřízních počasí. Stejně jako napadnutí stromů různými škůdci. Zde se neustále řeší, zda je dobré, začít se škůdci bojovat, anebo nechat les, ať se s tím vypořádá sám. Hory a jejich okolí jsou překrásné, lidé do nich jezdí nejen na jaře, v létě, a na podzim, kvůli procházkám, ale i v zimě kvůli lyžování. A nejen při těchto výletech je viditelné, v jakém stavu naše české hory jsou. Nejde je pouze využívat, ale je potřeba je i chránit.

Publikováno: 14. 02. 2012

Kategorie: Sport a turistika