Dějiny horské služby

Horská služba se v posledních letech stává neocenitelnou součástí každého většího zimního střediska. Jaká je však historie této organizace v České republice?

První údaje o organizované záchranné akci máme ze zimy roku 1900. Celá akce se tehdy uskutečnila v Krkonoších. Dalším významným mezníkem v historii horské služby je datum 24. březen roku 1913. V tento den totiž zahynuli v Krkonoších dva běžkaři při závodě v běhu na 50 kilometrů. Šlo o sportovce Bohumila Hanče a jeho kamaráda Václava Vrbatu. Ve velmi nepříznivých podmínkách Vrbata poskytl Hančovi část svého oděvu, i když věděl, že může přijít o svůj vlastní život. Tento hrdinný čin byl pak posouzen jako zásadní čin v pomoci člověka člověku v horách. Tento den byl pak vybrán jako Den Horské služby v České republice.

Ve dvacátých a třicátých letech minulého století dochází k prudkému rozvoji lyžařství v českých zemích. Přibývá i návštěvníků hor, kteří vyjíždění na hory především lyžovat. S větším počtem turistů se však zvyšuje i počet úrazů.

Nejprve byli v poskytování první pomoci v horách školeni místní hasiči. K hasičům se později připojili i členové místních spolků zimních sportů a dobrovolníci z řad místních občanů. Všichni tito pomocníci byli dobrými a zkušenými znalci hor, chybělo jim však jednotné vedení.

Vše se změnilo před zimou v roce 1934. V té době vznikl v Krkonoších první samostatný záchranný sbor, který měl šest oddílů. Jejich práce se osvědčila, takže v květnu roku 1935 byla založena jednotná organizace Horské služby v Krkonoších.

Ostatní záchranářské spolky v jiných oblastech republiky začínají vznikat až po druhé světové válce. Na řadu přicházejí Jeseníky, Šumava a Orlické hory. Teprve až v roce 1954 dochází k ustavení Horské služby s celorepublikovou působností.

Z novodobých událostí zmiňme ještě rok 2001, kdy dochází ke vzniku občanského sdružení Horské služby v České republice, která je převážně financovaná z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví.

Publikováno: 09. 11. 2011

Kategorie: Sport a turistika